НАДЯ

Моето образование е предучилищна и начална училищна педагогика. Стремя се непрекъснато да се усъвършенствам, завършвайки и мениджмънт на образованието в предучилищните заведения. Имам повече от 10 години професионален опит в областта на образованието. Ето защо твърдо вярвам, че развитието на умения за работа в екип и в група е съществено за всички деца, както, разбира се и стимулиране показването на пълния им потенциал.

Старая се да бъда широко скроен човек, който умее да се забавлява докато работи отговорно с деца, учители, родители и ръководители на различни организации.

Positions: ДИРЕКТОР