Помощник-учител

Основният мотив да съм с тях е радостта в очите им от общуването им с мен.