ГЛАВЕН УЧИТЕЛ

Мис Теодора

Това, което ме вдъхновява в работата ми, са детският смях и любопитство, както и широко отворените очи на децата за всичко ново и непознато.

Знам, че търпението, спокойствието и грижата са ключови елементи в отношението към децата.

Мис Ралица

Вдъхновението ми идва от самите деца, от техния светоглед и начин на разсъждение.

МИС СИЛВИЯ

Работата с децата ме вдъхновява всеки ден, защото виждам големи усмивки, чисти сърца и неспирно желание да преоткриваш света и всичко наоколо.