fbpx

Category "Без категория"

22Nov2022

Освен високото ниво на образование и грижа за нас във “Вълшебното Борче” е много важно децата да растат съзнателни, грижовни, търпеливи и с отношение към природата.

Постигаме това с разнообразни дейности:

► Използваме торбички за многократна употреба за ежедневния багаж и материали на децата

Биоразградими и компостируеми торбички и опаковки за еднократна употреба, когато все пак такива са необходими. Изработени от Ecomater®

► Стремим се към продукти и материали произведени изцяло в България

► Обучителна програма в грижа за природата

► Използваме рециклирани материали за творчески дейности

► Отглеждаме плодни дръвчета в нашия зелен двор и се радваме на плодовете им

► Грижим се за цветните си лехи на площадката

► Възпитаваме отговорност и пестеливост 

Осъзнаваме отговорността си и се стремим към най-доброто!
Вечнозеленото
Вълшебно Борче
2Nov2022

Повече споделено време

Книгата, която държите в ръце, е не просто сборник с рецепти, а шепа топли семейни мигове, споделени с нашите деца.

Частица от онези моменти, в които брашното е далеч извън пределите на кухненския плот, коледните курабийки имат най-различни причудливи форми, а баничките са преминали битка с огнедишащи дракони.

Когато не всичко е като “на книга”, но сме НИЕ и сме ЗАЕДНО. Подаряваме ви хапка ЗАЕДНОСТ.

Готварската книга на “Вълшебното Борче” представлява споделен кулинарен опит на семействата от детската градина. Това са рецепти, които родителите от нашата общност готвят С или ЗА децата си. Книгата е част от цялостната ни Програма за здравословно хранене при децата. Повече за нея може да прочетете ТУК – https://borche.org/2020/06/15/култура-на-детското-хранене-забавно-и/

За играта

Ние във “Вълшебното Борче” бихме искали да провокираме Вас, родителите, към повече забавно време, прекарано пълноценно с децата. Това е незаменим подарък за цялото семейство.

Ето как ще стане това:

  1. Влезте във Вашия профил във фейсбук.
  2. Намерете нашата страница там – https://www.facebook.com/Borche.org
  3. Харесайте поста ни с играта.
  4. Помислете за най-забавното нещо, което Ви се е случило през последните дни с Вашите деца – интересен коментар, смешна случка, съвместно занимание.
  5. Разкажете ни за него на кратко в коментар под поста в срок до 19ч на 11.11.2022г (петък)
  6. Имате възможност да коментирате повече от веднъж, като това увеличава шанса Ви в играта.
  7. В събота 12.11.2022г чрез томбола ще изберем ДВА от коментарите, а техните автори ще получат по едно копие на Готварската книга на “Вълшебното Борче”, като ще се свържем с тях чрез лично съобщение във фейсбук.
  8. Книжките можете да получите на място при нас в детската градина (гр. София, кв. Полигона, бл. 40).

Организатор на играта е ЧДГ “Вълшебното Борче”, а участието в нея не е обвързано по никакъв начин с използване на услуги детската градина.

Благодарим ви, че готвите с децата!

26Oct2022

Информиран избор за предучилищното образование

 „Издавате ли удостоверения за постъпване в училище?“, „Вие по МОН ли сте?”, “Давате ли точка за държавна градина?”, „Само до 5 години ли приемате деца или може в подготвителна възраст?“ са част от въпросите, които получаваме на първа среща с родители и които са свързани с множеството предлагани услуги в предучилищното образование.

С цел да сме полезни на родителите в необятния свят от възможности за грижа и обучение на децата им, създадохме сравнителна структура между детска градина (общинска и частна) и занималня/целодневен детски център и много други свободни форми на отглеждане на повече деца.

Сравнението е изградено на база разнообразния ни опит в сферата на предучилищното и училищното образование и не цели противопоставяне, а напротив – информираност на родителите и внасяне на яснота по въпрос, който често срещаме в работата си.

Избрали сме някои от най-важните сравнителни параметри, като разбира се, винаги биха могли да се допълнят и обогатят.

Твърдо вярваме, че не само наименованието прави едно място, а преди всичко заложените цели, философия и методология, заедно с екипа, който стои зад тях!

Сравнителни параметри:

▪ Общинска детска градина

Прием – от 10м / 1г. до навършване на 7г и постъпване в 1-ви клас. Децата са разделени в групи по възраст. Среден брой на деца в група – 25-35 (при норма от 23 деца за градинска и 18 деца за яслена група).

Процес на откриване/лицензиране и контрол от институции – Инвестиционен проект за сграда с такова предназначение. Разрешения от Столична община, МОН/РУО, РЗИ, БАБХ, Пожарна безопасност и др.

▪ Частна детска градина

Прием – от 10м / 1г. до навършване на 7г и постъпване в 1-ви клас. Децата са разделени в групи не само по възраст, но също – индивидуални умения и ниво на самостоятелност. Среден брой на деца в група – 10-15 деца.

Процес на откриване/лицензиране и контрол от институции – Идентичен с този на общинска градина. 

▪ Детски център

Прием – до 5 годишна възраст. Възможна е по-висока възраст при изрично съгласие от страна на родителите относно липсата на училищна готовност. Няма изискване за разделяне на децата по възраст или умения. Не се регламентира максимален брой на деца в група, най-често между 10 и 20 в зависимост от вида на центъра.

Процес на откриване/лицензиране и контрол от институции – дейността на занимални и други се регламентира единствено от РЗИ като обществен обект, в случай, че обектът е вписан там.

▪ Общинска детска градина

Изисквания към сграда, материали, среда и капацитет – Съвременните изисквания се прилагат ограничено поради съществуващ сграден фонд. Достъпна среда за хора с намалена мобилност не навсякъде е налична. Наличен е двор с определена площ според броя деца и групи. Физкултурно-музикален салон – също.

▪ Частна детска градина

Изисквания към сграда, материали, среда и капацитет – Всяка новооткрита частна детска градина следва да отговаря на множество съвременни наредби и изисквания за площ, размери и организация на помещенията, включително вложени материали. Осигурена е достъпна среда за хора с намалена мобилност. Задължително наличие на двор и физкултурно-музикален салон с определени площи според броя деца и групи.

▪ Детски център

Не са регламентирани изисквания към среда, материали, площи и др. Центрове и занимални могат да функционират в апартаменти и други помещения с различно предназначение. Двор и или салон за спорт – не се изискват.

▪ Общинска детска градина

Медицински специалист. Учители с конкретно педагогическо образование – Има конкретни изисквания за образование и брой специалисти. Ограничени възможности за осигуряване на допълнителни учители, които да обогатяват знанията, уменията и усещанията на децата.

▪ Частна детска градина

Медицински специалист. Учители с конкретно педагогическо образование – Има конкретни изисквания за образование и брой специалисти. Много възможности за осигуряване на допълнителни учители, които да обогатяват знанията, уменията и усещанията на децата (чужди езици, музика, изкуства, STEaM, работилници и много други)

▪ Детски център

Няма изисквания за конкретно образование на екипа. Повечето центрове разполагат с възможности за допълващи/гостуващи учители и работилници.

▪ Общинска детска градина

Цялостна програма за обучение – Да, задължително. 

Възможност за включване на допълнително развиващи занимания, иновативни подходи и образователни методики, както и проектно-ориентирано обучение – Ограничена.

Грижа и отношение към децата. Обратна връзка към родителите – Изцяло поверени на един учител са около 30 деца. Индивидуален подход е трудно приложим. Ограничено време и средства за обратна връзка и информация до родители.

▪ Частна детска градина

Цялостна програма за обучение – Да, задължително.

Възможност за включване на допълнително развиващи занимания, иновативни подходи и образователни методики, както и проектно-ориентирано обучение – Да, част от профила на съответната градина.

Грижа и отношение към децата. Обратна връзка към родителите – Повече възможности за индивидуален подход и прилагане на методи за положителна атмосфера в групата поради по-малък брой на децата. Множество възможности и дигитални платформи за обмен на информация с родителите. Индивидуални родителски срещи. Приемно време на учители, изпращане на снимки, колажи, акценти, материали за работа у дома и много други.

▪ Детски център

Цялостна програма за обучение – Не се регламентира. 

Възможност за включване на допълнително развиващи занимания, иновативни подходи и образователни методики, както и проектно-ориентирано обучение – Да.

Грижа и отношение към децата. Обратна връзка към родителите – Множество възможности и дигитални платформи за обмен на информация с родителите. Тук електронен дневник не се изисква.

▪ Общинска детска градина

Възможност за получаване на субсидия от родителите – Не (субсидия получават само семейства, чиито деца не посещават общинска детска градина, но се обучават в лицензирана такава).

Допълнителна точка при евентуално последващо кандидатстване в общинска детска градина (след ясла) – Да.

Регламентирана организация и отговорност към децата в детската градина и извън (при разходки, излети и др.) – Да.

Задължителна документация към МОН и други институции – Да.

▪ Частна детска градина

Възможност за получаване на субсидия от родителите – Да (субсидия получават само семейства, чиито деца не посещават общинска детска градина, но се обучават в лицензирана такава).

Допълнителна точка при евентуално последващо кандидатстване в общинска детска градина (след ясла) – Да.

Регламентирана организация и отговорност към децата в детската градина и извън (при разходки, излети и др.) – Да.

Задължителна документация към МОН и други институции – Да.

▪ Детски център

Възможност за получаване на субсидия от родителите – Не.

Допълнителна точка при евентуално последващо кандидатстване в общинска детска градина (след ясла) – Не.

Регламентирана организация и отговорност на работа в детската градина и извън (при разходки, излети и др.) – Не.

Задължителна документация към институции – Не.

▪ Общинска детска градина

Основна такса. Допълнителни дейности. Други допълнителни такси – материали, консумативи и тн. – Няма основна такса. Между 100-200лв според избрани допълнителни дейности. Около 100-200лв на учебна година се събират от родители за канцеларски материали. Други – според състоянието на сградния фонд и оборудването биват събирани от родителите или по тяхна инициатива с цел подобрения.

▪ Частна детска градина

Основна такса. Допълнителни дейности. Други допълнителни такси – Основната такса може да варира в диапазона 800-2000лв в зависимост от предлаганите услуги, локация и др. (средно месечно около 1200лв). Голяма част от допълнителните дейности са включени в основната такса и са част от учебния профил (например езици, изкуства и др.). Не се събират допълнителни средства от семействата за друга поддръжка.

▪ Детски център

Основна такса. Допълнителни дейности. Други допълнителни такси – Основната такса може да варира в диапазона 600-1200лв в зависимост от предлаганите услуги, локация и др. Допълнителните дейности обикновено са отделно – 200-300лв/месец. Според условията на съответния център, може да се изисква отделна Такса учебни материали или др.

В заключение и след анализ на сравнителните параметри, може да се отбележи, че частната детска градина има потенциал да обединява всички нормативно-изискуеми елементи с възможност за множество допълнителни инициативи, иновативни образователни подходи, съвременни възпитателни практики и достойно отношение към деца и родители. Малкият брой на групите заедно с добре организиран екип позволява провеждането на цялостна философия, визия и мисия, които да са утвърдени във всички възрасти и сред всички членове на екипа. За разлика от по-ясното разграничаване между групи в общинска градина и липсата на задължително педагогическо образование и основни параметри при други свободни образователни форми. Разбира се, дали този потенциал е развит, зависи от много конкретни фактори и не бива да поставяме всички под общ знаменател. Има чудесни и успешни примери във всяка от гореразгледаните форми на обучение и възпитание, както и такива, които не са за пример.

Знаем, че всяко семейство според разбиранията, възможностите и местоживеенето си избира най-доброто за своите деца.

Учим децата да са смели откриватели, да задават въпроси и да търсят отговорите. Нека им дадем своя пример, като правим изборите си за тях съзнателно и информирано!

*Сравнителното проучване е направено в гр. София през 10.2022г. Обхваща –  5 общински детски градини, 15 частни детски градини и 10 детски центрове/занимални/забавачки.

Използвани съкращения:

РУО – Регионално управление на образованието, МОН – Министерство на образованието и науката, РЗИ – Регионална здравна инспекция, БАБХ – Българска агенция по безопасност на храните

Допълнителни справки:

За справка в регистъра на МОН за вписаните лицензирани детски градини и ясли –  https://reg.mon.bg/Schools/search

ЧДГ „Вълшебното Борче“ е вписана в регистъра със Заповед № РД 14-94 / 16.08.2018 г.

10Oct2022

Във вълнуващо пътешествие из нашия “Умен-шумен град” се впуснаха деца и родители по случай откриването на учебната 2022-2023 година във “Вълшебното Борче”!

Предизвикателствата бяха на всеки ъгъл, но нашите прекрасни деца се справиха успешно, като събраха всички печати и преминаха през:

Впечатляващите научни опити на “Павилион-Балон”; Трудния “Тунел-умел”; Разбърканата приказка на “Павилион-Обърквон”; “Неудобния надлез”; “Случайната пътека”; “Павилио-Сецесион”, където сътвориха чудни произведения.

Разбира се, не пропуснахме и зоната за “Щрак-портрет”, където форографът на града запечата всички вълнуващи моменти!

5Aug2022
С децата се отправихме на вълнуващо планинско приключение.
Преминахме по екопътека “Пътека на здравето” с преход от с. Кладница до х. Селимица и посещение на манастир в полите на Витоша!
Пътешествието е част от цялостната ни тематична лятна академия! 
20Jul2022

“Вълшебното Борче” открива свободните си места за учебната 2022-2023 година!

Нашите деца растат, продължават своя успешен път в 1-ви клас, а детската градина очаква своите нови малки ученици. Ето и какви са възможностите ни за прием до запълване на свободните места:

След изключително високите резултати на нашите деца при прием в първи клас, и през новата учебна година децата на възраст 5г и 6г ще се обучават в преходна училищна форма на ежедневие и образование!

Обогатили сме програмата с допълнителни занимания с цел училищна готовност, а повече за организацията на работа в нашата иновативна ПГ “Борче” четете ТУК!

Провеждаме периодично проследяване на знанията и уменията по всички направления и възрасти, за да планираме оптимално индивидуалната работа с всяко дете!

Защо да изберете подготвителна група в детската градина, може да разбере ТУК!

Комбинираме традиционни и неформални подходи и материали с цел изпреварващо обучение. Въвеждаме иновации в подхода на преподаване и работа с децата!

Във “Вълшебното Борче” развиваме високо образователното ниво за всички възрастови групи, като приемаме много сериозно предучилищното образование още от яслена възраст. 

Ние сме привърженици на вярването, че детската градина не е просто забавачница,  в която децата са отглеждани. Нашата градина е институция, в която образованието и възпитанието на децата вървят ръка за ръка!

Ако и вие вярвате, че децата МОГАТ – да бъдат себе си, да са любопитни, да се борят за важните за тях неща, потърсете ни, за да обсъдим възможностите за прием при нас! 🙂

Търсим нашите нови МЕЧТАТЕЛИ и ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ!

За повече информация ни потърсете на 0899 709 737 и team@borche.org!

29Jun2022

Нестандартно и специално тържество представиха децата от всички вързастови групи по случай завършване на програмата ни от ателиета тази година.

Представление-изложба, а именно – театър + изложба + кино прожекция + дегустация! Всичко това изцяло сътворено от децата!

Ето как съчетахме постижения и любопитни моменти от нашата допълваща програма от ателиета:

» Нашите две ателиета “Игри на фантазията” и “Театрална работилничка” обединиха сили в една фантасмагорична, смешна, но със силно послание театрална постановка. “Шоуто, което излиза от рамките” е плод на искрената детска фантазия, свободна да твори и изследва света по свои правила!

» Вкусни изкушения и свежа лимонада от “Кулинарната работилничка” допълниха настроението и атмосферата в нашата зала, а също показаха на родителите колко смели и сръчни са децата готвейки!

» Прожекция с едни от най-интересните моменти от “Вълшебна музика”, “Айкидо” и “Спорт, игри и танци за най-малки” сподели научените спортни умения и музикални забавления. Видеата може да видите на нашия ВИДЕО КАНАЛ!

» Инженерни постижения на децата от “LEGO работилницата” бяха изложени за радост на всички родители.

Допълващата ни програма от ателиета представлява цялостна система от взаимосвързани и допълващи се дейности, които целят развитие на фанатазията, мислене извън заложената рамка, последователност, любознателност, отборен дух, сила на ума и тялото! Още за нея може да прочетете ТУК!

Благодарим за вниманието!

6Jun2022

Един наистина вълнуващ момент за всички в детската градина!

Нашите бъдещи ученици от подготвителна група “Борче” получиха своите специални Дипломи за завършено ниво на предучилищно образование!

Голяма част от тези прекрасни деца познаваме още, когато бяха на 1 годинка и плахо прекрачиха прага на яслената група. Сега са вече самостоятелни, силни, можещи и мечтаещи! Дерзайте, мили деца, и попътен вятър!

На Вас, скъпи родители, сърдечно благодарим за доверието и подкрепата през всички години! Без Вас нямаше да се радваме на успехите на децата!

Щастливи сме да споделим, че наши възпитаници са приети с похвала и лекота в някои от най-желаните училища – “Света София”, “Izzy science for kids”, “Британика Парк Скул”, “Питагор” и други.

6Jun2022

На вълнуващо космическо пътешествие до необятни галактики се отправиха нашите прекрасни деца!

Мъничките ни звездички от група „Таралежи“ заблещукаха в красив танц по небосвода, любознателните ни „Бухалчета“ и „Мечки“ спасиха болните планети с много любов и грижа, а големите ни учени от група „Борче“ изследваха цялата Слънчева система!

Цяла седмица във вълшебни тържества, развълнувани родители, щастливи деца и горди учители!

23Feb2022

Над този сериозен въпрос разсъждавахме с децата от детската градина! Сътворихме прекрасни подаръци за най-скъпите си хора и се убедихме, че обичта към близките ни изпълва ВСЕКИ ДЕН!

Времето с любими хора е Любов!

Load More