fbpx

Емоционалната интелигентност

ПРОЕКТ 2023-2024г

След успешно проведена проектна дейност на теми като „Здравословното хранене“, „Зелената планета“, „Магията на театъра“, „STEAM project” и „Силни и здрави спортът ни прави“ насочваме вниманието си към вътрешния свят на децата – емоционалната интелигентност, взаимоотношенията между тях, положителното общуване, добродетелите и спокойствието.

КАКВО Е ТОВА?

Под емоционална интелигентност (ЕИ) се разбира способността или умението да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, да се разграничават различните им видове и да се назовават и определят правилно, както и да се използва емоционалната информация, за да бъдат ръководени чрез това мисленето и поведението.

ЗАЩО Е ВАЖНО?

Развитието на логическото мислене и знанията на детето са само част от бъдещия успешен и щастлив възрастен. Много важно е детето да е овладяло способностите на емоционалния интелект, а именно:

● Умението да контролира своите чувства така, че да не „прелеят“;

● Способността съзнателно да влияе върху своите емоции;

● Умението да определя своите чувства и да ги приема такива каквито са (да ги признава);

● Способността да използва емоциите си за свое благо и за благото на околните;

● Умението ефективно да общува с другите хора, да намира общи точки на съприкосновение с тях;

● Способността да разпознава и да признава чувствата на другите, да се представя на мястото на другия човек, да му съчувства.

КАК ЩЕ ГО ПОСТИГНЕМ?

Ето какви са планираните стъпки от нашия проект:

● Вътрешно обучение на екипа със съответните средства и методики за упражняване и развиване на емоционална интелигентност – игри, занимания, беседи, упражнения.

● Въвеждаме «Часът на Зипи» – час за работа по проекта, воден по международната програма «Приятелите на Зипи» (Zippy’s friends) за емоционална интелигентност.

● Подходящи тематични събития и гости в детската градина.

● Включване на родителите.

● ЕИ в ежедневни занимания – арт и крафт, лего работилница, музика, спортни/отборни игри др.

● Тематична здравна поредица с медицинската сестра.

● Занимания по развиване на логика, концентрация, устойчивост на вниманието, последователност.

Децата вече се запознаха със своя нов любимец – мъничкото насекомо Зипи, което ги поведе към първата история за чувствата…

Очаквайте още новини от нашия проект!