fbpx

Защо да изберем подготвителна група в детската градинa

"На училище преди училище"

Като родители, ние желаем най-доброто за образованието на своите деца. Разбира се,  търсим решенията, които ще донесат любов към ученето, любознателност и много нови знания.

Знаейки, че вече дори 4-ри годишните деца попадат в обхват на задължително предучилищно образование, не можем да не се замислим – дали това ще е следващата възраст за започване на училище, за да получат децата всички тези нови знания? Как и кога ще са наистина готови за училище – на 4г, 5г, 6г или на 7г, когато започват 1-ви клас? Кое е това решение, което ще направи прехода плавен и адаптацията към новото спокойна?

Ние от „Вълшебното Борче“ силно вярваме, че промените трябва да се случват плавно и осъзнато, както за децата така и за техните родители. Ето защо, твърдо заставаме зад позицията, че за пълноценното и спокойно започване на първи клас е необходима цялостна и балансирана подготовка именно в детската градина до навършване на 7 години (започване на 1-ви клас) – академична и емоционална.

Какво се случва на практика

Най-често, до навършване на 5г или 6г децата посещават детска градина, където дневният режим и начина на преподаване на нови знания значително се различава от този в училище. На тази възраст, търсейки най-доброто решение, родителите се насочват към подготвителна група в училище. Организацията на работа в подготвителна група в училище и тази на 1ви клас не се различават съществено. В следствие на това, тогава на едва 5г или 6г,  се случва това, което опитваме да избегнем на 7г при започване на първи клас – изцяло нова структура, ново ежедневие и най-вече – нови очаквания към детето!

По този начин, не само, че нямаме плавен преход към училищната среда, а дори сме изместили стреса за детето на по-ниска възраст.

Като резултат от това при много деца се наблюдават затруднения при усвояване на новите знания в по-късна възраст, трудности в общуването или отказ от самостоятелност.

Изискванията и очакванията към нашите деца растат постоянно следствие на много фактори от нашето ежедневие. Днешните деца могат да се справят с това, защото ТЕ могат МНОГО, но въпросът е КАК.

Нашето решение

Ние вярваме в децата. И те вярват в нас. Вярваме, че децата МОГАТ – да бъдат себе си, да са любопитни, можещи, знаещи, будни, щастливи, свободни и отговорни от наистина ранна възраст. И за постигане на това има много последователни и осъзнати методи, естествени за децата и тяхното израстване, без стрес, без неоправдани очаквания.

Програмата ни е с плавна структура, която цели именно поетапно надграждане на знания, умения и ниво на емоционална самостоятелност. И така, до достигане на цялостна училищна готовност.

Ето само някои от най-важните елементи в нея:

  Високо ниво на знания по всички направления

  Изграждане на самостоятелност – физическа и емоционална

  Провокиране на любознателност и откривателство

  Работа в екип и обучение в добродетели

  Учене чрез преживяване и практика. Много творчество и свобода на действията

  Балансирано ежедневие с поетапно включване на училищни навици

  Проектно-ориентирано обучение

Всички тези елементи присъстват в нашата програма за обучение още от 1-ва яслена група (децата на 1 година), като постепенно се надграждат във всяка следваща група. Така,  достигайки до 5г и 6 години ежедневието на децата представлява едно балансирано цяло на всичко необходимо за успешен старт в училище.

Комбинираме активно усвояване на нови знания в училищна форма с разтоварващи занимания, упражнения, игри и спорт, както и – четене на книжки и беседи. Всичко това в подходящ дневен режим близък по ритъм на този в училище.

Така, постепенно в познатата за децата среда на детската градина създаваме у децата навиците на бъдещите ученици. Знанията се усвояват леко и изпреварващото обучение за тях става неусетно. По този начин, с високо ниво на готовност, самостоятелност и затвърдени училищни навици, децата лесно и с нетърпение продължават към следващия голям етап за тях – 1-ви клас!

Повярвайте в децата! Нека им дадем възможността наистина да вървят смело напред, а ние родители и учители – ще ги подкрепяме и ще градим пътя им, така, че промените да са постепенни, естествени и желани от тях самите.

Защото знаем, че децата могат!