Вълшебното Борче Online

Специално създадена от нас система за работа у дома на децата от всички възрасти!

Авторската ни учебна програма, одобрена от МОН – online!

Затвърждаване връзката “детска градина – дете- родител”!

Възможно обучение у дома дори за децата на 1г!

√ Проследява всички задължителни направления за всяка една възраст (български език, математика, околен свят и много други)

Нашите творчески занимания, английски език, часове по наука и добродетели – достъпни дори у дома!

Следва ритъма на детето и поддържа навиците му от градината.

Помага на учителите да се подготвят у дома, да запазят личното си пространство и грижа за семействата си!