fbpx

Вълшебството за учене на език в ранна детска възраст

Ученето на чужд език в ранна детска възраст създава хоризонти и разширява кръгозора. Слушането и възпроизвеждането на чужда реч, различна от майчината, благоприятства за натрупването на знания във време, когато се оформят хиляди невронни връзки в детския мозък.

Изследвания на неврологията на усвояване на езици показват, че възприемането на чужд език в ранна детска възраст е много полезно. Децата обработват езиковата информация в различна област на мозъка от тази на възрастните.

Различните зони на мозъка контролират различни когнитивни способности и функции на тялото ни. Автоматичните мозъчни функции, нещата които правим почти без да се замисляме, идват от областта на мозъка, наречена „дълбока моторна зона”. Когато децата усвояват език, те използват същата тази зона. Така новият език се усвоява във фундаменталната част на мозъка и бързо се превръща във втора природа. Когато възрастните учат втори или трети език, мозъкът им действа съвсем различно. Прозорецът за въвеждане на знания и умения в „дълбоката моторна зона” е най- голям  през ранното детство (до 7 годишна възраст) и почти напълно се затваря след навлизането в пубертета (четете повече за  ранното интелектуално развитие в статията ни „Мечтатели и изследователи“) . В резултат на това възрастните обикновено мислят на родния си език и превеждат изреченията дума по дума, вместо автоматично да мислят на чуждия език, както би направило едно дете. Дори при хора, усилено изучавали втори език като възрастни, които смятат, че говорят автоматично, на неврологично ниво мозъкът все още работи по различен начин от детския.

Как ние във ,,Вълшебното Борче“ реализираме естественото възприемане на чужд език – игра, движение, музика и вълшебни истории.

Изградили сме система за учене на английски език – часовете ни по Magic English се случват на принципа ,,Circle time” – учим и се забавляваме в кръг, защото уважаваме личността на всеки участник в процеса и се подреждаме така, че всеки един от нас да бъде слънчев лъч, а когато всички сме заедно слънцето свети силно и ярко! Всеки един наш лъч е неповторим и единствен по рода си и допринася за цветността на занятието ни. Имаме програма, която следваме – тя е съобразена с темата на седмицата и месеца. За нас е ценно да се изслушваме, поздравяваме и учим на добри обноски в общуването.

Ходът на занятието следва слънчевите ни лъчи (нашите Зайчета, Tаралежи, Бухалчета и Мечки) 🙂

Чрез утвърден ход на магичния ни английски – песен за начало, поздрав, пътуване през дните от Monday to Sunday, следва активно учене по тема на седмицата, последвано с практическо приложение – в игрова форма, работа в група или упражнения на езика чрез движения.

Така се раждат щастието и усмивките от удовлетворението да се запознаваш с чужда реч и култура.

В часовете по англ.език детето е пилотът, а ние сме само навигатори. Следва да дадем посоката и заряда, а групата да пилотира. За нас е важно тя да пилотира в синхрон и да насочим пилотите да пътуват и търсят чудеса заедно.

Ученето на чужд език е свързано и със създаването на представи, изграждането на пространствени ориентири. Ето защо лекисикалното преподаване се поднася с лекота, думите се нижат с движения, със строеж на визуални фигури и танцови стъпки.

При изучаването на английски език е важно да бъдат включени всички сетива на децата и те да се отключват. Стимулира се сричкуването, пеенето, танцуването, обонянието, концентрацията и наблюдателността чрез специално организирани нагледни материали. Важно е децата да могат да се докоснат до новото знание. Ето защо често се упражнява и финната моторика, като след края на активното учене се организира игра с пясък, с памук , с глина или моделиращи материали, за да може знанието да се асимилира трайно и да се усвои по един ненатрапчив начин. Когато учим чрез правене, ние залагаме придобитото знание в дългосрочната памет.

Знанията се натрупват и се разкриват по неповторим и едниствен начин за всяко дете. Ученето е без усилие, защото знаем, че подържането на пламъка е най-ценното богатство, което можем да дадем.

Скоро децата започват да проявяват интерес да слушат приказки на чужд език, да им бъде четено и разказвано. Наблюдаваме употреба на изрази от уроците и в тяхната игра на двора, което е доказателство за учене с преживяване.

Кid Stories са нашия часове по добродетели – разказваме истории на английски език с нравствена поука ( „За Добродетелите и Децата“ ). А в часовете по Sing with me се потапяме в английски песни.

Всяко нашо занятие е с различна температура и тя се поражда от нейните участници – нашите Зайчета, Таралежи, Бухалчета и Мечки! Всяка среща с английския език е едно малко представление, в което освен, че учим и задаваме въпроси!

Питайте детето…то знае най-добре!

ЧДГ “Вълшебното Борче”