Програма за здравословно хранене на децата

С радост споделяме с вас нашата цялостна Програма за здравословен начин на хранене при децата.

Целта е създаване у децата на съзнателни навици към рационалното и балансирано хранене, обогатяване на културата за хранене като цяло и оценяване на храната сама по себе си и нейното приготвяне.

Тази инициатива ние осъществяваме в много направления:

– Създаване на приятна, спокойна атмосфера по време на хранене с подходяща музика.

– Самостоятелно или с отговорници на групи – сервиране/отсервиране, поставяне на салфетки и прибори. Работа с нож и вилица (според възрастта).

– Изграждане у децата на положително отношение към процеса на хранене като нещо много ценно и важно за здравето и настроението ни.

– Провеждане на серия от занимания и разговори с учителите и медицинското лице, в които под формата на разнообразни игри и беседи децата да разберат влиянието на храната върху нас. Според групите и възрастта – запознаване с научни факти и истории.

– Организиране на пролетната ни работилничка в темата за здравословното хранене и начин на живот като цяло.

– Споделяне на опит помежду ни като общност с инициатива за издаване на „Готварската книга на „Вълшебното Борче“

– Организиране в края на годината на изложба с творения на децата, изцяло посветена на храненето.

– Други гости и събития в детската градина, свързани със здравословния начин на живот и правилното отношение към храната и храненето като процес. Включване в инициативата “Ден на революция в храненето

Вярваме, че по този начин освен, че обогатяваме знанията на нашите деца, ние полагаме основите на отговорни към себе си и търсещи правилните решения бъдещи възрастни.

Съвети  у дома:

– Всяко дете със своите родители би могло да изготви свой „Дневник на здравето“,  където да се събират снимки и картини на здравословни храни, които детето приема ежедневно.

– Създаване на „Семейни правила“ за здравословно хранене и живот.