Такси и финансови условия

Приемът в ЧДГ "Вълшебното Борче" се осъществява след подписване на Договор за обучение и проведена среща с родителите и при наличие на свободни места.

1. Финансови условия за учебната 2019-2020 година

Годишна такса обучение и грижа в размер на 5'110 евро.
Възможности за плащане:
 • 1 х 5'120 - платими до 31-ви май за предстоящата учебна година
 • 2 х 2'560 - платими до 31-ви май (първа вноска) и до 31-ви януари (втора вноска)
 • 12 х 454 - платими до 5-то число на месеца, за който се отнасят

Финансовите условия и начина на плащане се договарят в индивидуален план за плащане. Посочените цени са в евро, като всички плащания стават в български лева по банковата сметка на детската градина.
Годишната такса включва обучение и грижа през Учебната година (септември-юни), както и Лятна академия през месеците юли и август, с включена учебна ваканция през последните две седмици на месец август.

2. Годишна такса

Годишната такса включва:
Целодневна грижа от висококвалифицирани специалисти.

ПРОГРАМА
Обучение, съобразено с възрастта на детето, съгласно Авторската програма за обучение на ЧДГ "Вълшебното Борче" и в съответствие с Държавните образователни стандарти на Министерство на образованието и науката
Учебници, учебни пособия и материали, необходими за учебния процес
Високо ниво на обучение по всички задължителни направления:
 • детска математика
 • български език
 • околен свят
 • спорт, музика и др.

РАЗВИВАЩИ ЗАНИМАНИЯ
 • Обучение по английски език за всички възрастови групи
 • Час за наука и изследователски опити (за деца над 2 години)
 • Арт и Крафт ателиета всяка седмица за всички възрастови групи

ПРОСЛЕДЯВАНЕ И КОНСУЛТАЦИЯ
 • Консултация с логопед и детски психолог - веднъж в началото на всяка учебна година и за деца над 3 години; при нужда - за по-малките деца
 • Час по речево развитие, провеждан от логопед всеки месец
 • Цялостно проследяване на детското развитие два пъти през учебната година - за всички възрастови групи

НАШАТА ГРИЖА
 • Годишна застраховка "Злополука" за деца и учащи
 • Медицински грижи от медицински специалист

ПОСЕЩЕНИЯ И РАЗХОДКИ
 • Периодични посещения през учебната година на театър, музеи, еко-ферма, планинска разходка и др. (за деца, навършили 3 години)
 • Гостуващи работилнички, куклен театър, музиканти и други гости в детската градина (за всички възрастови групи)

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ
 • Балансирано и разнообразно 4-кратно хранене, съобразено с възрастта на детето и включващо - сутрешна закуска, подкрепителна плодова закуска, 3-степенно меню на обяд и следобедна закуска

Допълнително се заплащат:
 • Допълнителни дейности и спорт по избор
 • Ски училище, зелено училище и др.

3. Договор за обучение

Договорът за обучение се подписва след потвърждение за прием от страна на детската градина и проведена среща с родителите. Подлежи на ежегодно преподписване за следваща учебна година до 31-ви май на текущата учебна година.

4. Годишно преизчисление

Финансовите условия за всяка следваща учебна година се обявяват от Ръководството на детската градина до края на месец януари на текущата учебна година.

Детската градина си запазва правото за промени в годишната такса за обучение в съответствие с промени във факторите, сформиращи таксата (годишен инфлационен индекс, ръст на средната работна заплата на наетите в частния сектор Образование и др.) 

5. Отстъпки и приспадане от годишната такса обучение

 • Отсъпки от такса обучение: за второ дете от семейството се начисляват 5% отстъпка, за всяко следващо дете - 10%, а за близнаци - 12% за едно от децата.
 • При отсъствие на детето от детската градина за 10 или повече последователни учебни дни се приспада фиксирана сума от 100лв на всеки 10 (десет) последователни учебни дни, при предварително надлежно информиране на детската градина.
 • Отсъпки не се начисляват върху такса административно обслужване, допълнителни дейности и др и не се комбинират.

6. Запазване на място

 • Детската градина предлага възможност за запазване на място, в случай, че планираната дата на започване на детето е повече от един календарен месец след началото на учебната година (след 30.09), то в този случай родителят заплаща 200лв за всеки месец, в който детето не посещава детската градина, до неговото постъпване.
 • В случай на избран План на плащане с 12 вноски, родителят дължи еднократна такса "административно обслужване" в размер на 560лв, платими при подписване на Договора за обучение. При избран План на плащане с една или две вноски, такава такса се дължи единствено в случай на предсрочно прекратяване на Договора за обучение.

7. Листа на чакащите

В случай, че към момента на кандидатстване в детската градина няма свободни места в съответната възрастова група, детската градина предлага възможност за вписване в листа на чакащите. При желание от страна на родителите, могат да включат детето си в листата по електронната поща, чрез телефонно обаждане или среща на място.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg