Прием и такси

Нов прием за учебната 2020-2021 година!

ЧДГ “Вълшебното Борче” има възможност за нов прием в някои от възрастовите си групи за предстоящата учебна 2020-2021 година!

За повече информация – моля, разгледайте раздел “Прием” и ни позвънете на тел: 0899 709 737!

  • Такси и финансови условия
  • Прием

1.Финансови условия за учебната 2020-2021 година

Годишна такса обучение и грижа (12 месеца) в размер на 5’120 евро. 
Възможности за плащане:

1 вноска х 5’120

платима до 31-ви май за предстояща учебна година

2 вноски х 2’560

платими до 31-ви май (първа вноска) и до 31-ви януари (втора вноска)

12 вноски х 454

платими до края на предходен месец

Финансовите условия и начина на плащане се договарят в индивидуален план за плащане. Посочените цени са в евро, като всички плащания стават в български лева по банковата сметка на детската градина. 
Годишната такса включва обучение и грижа през Учебната година (септември-юни), както и Лятна академия през месеците юли и август, с включена учебна ваканция през последните две седмици на месец август.

2. Годишна такса

Годишната такса включва целодневна грижа от висококвалифицирани специалисти, както и:

Програма

  Обучение, съобразено с възрастта на детето, съгласно Авторската програма за обучение на ЧДГ “Вълшебното Борче” и в съответствие с Държавните образователни стандарти на Министерство на образованието и науката;

  Учебници, учебни пособия и материали, необходими за учебния процес;

  Високо ниво на обучение по всички задължителни направления:

детска математика;

български език;

околен свят;

спорт, музика и др.

Посещения разходки

  Периодични посещения през учебната година на театър, музеи, еко-ферма, планинска разходка и др. (за деца, навършили 3 години)

  Гостуващи работилнички, куклен театър, музиканти и други гости в детската градина (за всички възрастови групи)

Нашата грижа

  Годишна застраховка “Злополука” за деца и учащи;

  Медицински грижи от медицински специалист;

√  Битови консумативи и материали на доказани производители, включително и памперси за най-мъничките деца.

Проследяване и консултации

  Консултация с логопед и детски психолог – веднъж в началото на всяка учебна година и за деца над 3 години; при нужда – за по-малките деца;

  Час по речево развитие, провеждан от логопед всеки месец;

  Цялостно проследяване на детското развитие два пъти през учебната година – за всички възрастови групи;

Развиващи допълнителни занимания

  Обучение по английски език за всички възрастови групи;

  Час за наука и изследователски опити (за деца над 2 години);

  Арт и Крафт ателиета всяка седмица за всички възрастови групи;

Специално създадено занимание по Монтесори програма за сетивата Five Senses за най-мъничките ни деца на 1г. и 2г.

  Час за работа по проект “Приказен свят” – проекто-ориентиран обучение от най-ранна детска възраст. Реализиране на триизмерни обекти, макети, работа по проекти и др.

Лятна академия и специалната ни лятна програма, включваща “Sun & Fun”, “Action Art”, “Dance with me”, “Детска йога, детска зумба” и много други забавни и интересни игри и занимания на двора!

Здравословно хранене

  Балансирано и разнообразно 4-кратно хранене, съобразено с възрастта на детето и включващо – сутрешна закуска, подкрепителна плодова закуска, 3-степенно меню на обяд и следобедна закуска.

Допълнително се заплащат:

  • Допълнителни дейности и спорт по избор (плуване, танци и др.)
  • Ски училище, зелено училище и др.

3. Договор за обучение

Договорът за обучение се подписва след потвърждение за прием от страна на детската градина и проведена среща с родителите. Подлежи на ежегодно преподписване за следваща учебна година до 31-ви май на текущата учебна година.

4. Годишно преизчисление

Финансовите условия за всяка следваща учебна година се обявяват от Ръководството на детската градина до края на месец януари на текущата учебна година.

Детската градина си запазва правото за промени в годишната такса за обучение в съответствие с промени във факторите, сформиращи таксата (годишен инфлационен индекс, ръст на средната работна заплата на наетите в частния сектор Образование и др.)

5. Отстъпки и приспадане от годишната такса обучение

Отсъпки от такса обучение: за второ дете от семейството се начисляват 5% отстъпка, за всяко следващо дете – 10%, а за близнаци – 12% за едно от децата.

При отсъствие на детето от детската градина за 10 или повече последователни учебни дни се приспада фиксирана сума от 100лв на всеки 10 (десет) последователни учебни дни, при предварително надлежно информиране на детската градина.

Отсъпки не се начисляват върху такса административно обслужване, допълнителни дейности и др и не се комбинират.

6. Запазване на място

Детската градина предлага възможност за запазване на място, в случай, че планираната дата на започване на детето е повече от един календарен месец след началото на учебната година (след 30.09), то в този случай родителят заплаща 200лв за всеки месец, в който детето не посещава детската градина, до неговото постъпване. 
В случай на избран План на плащане с 12 вноски, родителят дължи еднократна такса “административно обслужване” в размер на 560лв, платими при подписване на Договора за обучение. При избран План на плащане с една или две вноски, такава такса се дължи единствено в случай на предсрочно прекратяване на Договора за обучение.

7. Листа на чакащите

В случай, че към момента на кандидатстване в детската градина няма свободни места в съответната възрастова група, детската градина предлага възможност за вписване в листа на чакащите. При желание от страна на родителите, могат да включат детето си в листата по електронната поща, чрез телефонно обаждане или среща на място.

За нас във “Вълшебното Борче” е важно да осъществяваме и поддържаме близък контакт със семействата, чиито деца предстои да приемем при нас или вече посещават детската градина. Ето защо, провеждаме предварителни срещи на място при нас, на които Вие, като родители, споделяте важна информация относно детето, а ние ви запознаваме с възможностите за грижа, образование и развитие при нас. Така, заедно работим за изграждането на здрава и ползотворна среда за развитие на нашите деца.

Приемът в ЧДГ „Вълшебното Борче“ се осъществява в няколко стъпки:

Попълване на „Заявление за кандидатстване“, което може да изтеглите от ТУК  и да ни изпратите на e-mail: team@borche.org

Обаждане по телефона от страна на родителя и/или детската градина и уговаряне на предварителна среща (при наличие на свободно място в съответната възрастова група).

Потвърждение за прием от страна на детската градина и на родителите.

Представяне на Договор за обучение и документи за прием. Избор на индивидуален план за плащане от страна на родителите и вписване на дата за започване на детето.
Записването за учебната 2020-2021 е все още активно!