fbpx

Обучение

Нашата програма

ЗА НАС Е ВАЖНО всеки ден децата да творят, да развиват своето въображение и да научават за нови и непознати до момента за тях светове. Да са смели откриватели на света, да задават въпроси и да търсят отговорите!

Комбинираме традиционни и неформални подходи и материали с цел изпреварващо обучение. Въвеждаме иновации в подхода на преподаване и работа с децата!

Програмата ни е изградена така, че цели плавен преход към училищна среда посредством високо ниво на знания и умения. В зависимост от възрастта на децата, създаваме навици близки до училищната среда.

Продготвителните ни групи са организирани в училищна форма – ежедневие и обучение.

Работим по одобрена от МОН авторска програма на обучение, която покрива всички държавни образователни изисквания и ги надгражда посредством допълнителни занимания, обогатяващи цялостното развитие на детето!

Проектно-ориентираното обучение е ключов елемент в авторската ни програма. Работата по проекти включва умения и знания от различни направления (български език, математика, изкуство, наука и др.), като ги съчетава във вълнуваща и много забавна екипна работа за деца и възрастни!

STEAM насоченост на обучението:

S (science – наука)Час за наука и изследователски опити, както и Кулинарната работилничка представляват пряко обучение в наука.

T (Technology – технологии) – Балансирано интерактивно обучение, с множество прожекции и тематични посещения като Музейко и др.

E (Engineering – инженерство)LEGO работилница

A (Art – изкуства)Art & Craft ателиетата, в допълнение с музикалните занимания всяка седмица развиват в цялост художествени, приложни и музикални умения у децата.

M (Mathematics – математика) – Часът ни по Забавна математика, базиран на специализирано обучение, през което преминават нашите учители.

Елементи на обучението във "Вълшебното Борче"

Английски език

Заниманията по английски език са включени в програмата за обучение на децата от всички възрастови групи – още от 1г до подготвителните ни групи, включително! 

Децата се обучават по системата на Oxford “Mouse and Me Plus” с учител носител на езика – native speaker.

Учим езика леко, естествено и без автоматичното и досадно назубряне на думи и граматически конструкции. 
Всяко ново ниво въвежда нови теми и постепенно усложнява езиковите задачи и цели, като използва вече натрупаните умения от предишното ниво, за да ги разшири и обогати. Така децата вървят в своето развитие крачка по крачка и с лекота възприемат целия езиков материал, следвайки една стройна система, специално пригодена за възрастта им и възможностите им.

Да надникнем в нашите групи...

ТУК на нашия “видео канал” може да се потопите в атмосферата на детската градина благодарение на:

— виртуална разходка;

— открити уроци;

— видеа от проекти и много други!

Част от нашите часове:

Пространство и въображение

Занимание, чиято цел е да създаде пространство, където децата се чувстват спокойни и свободни да създават и изразяват себе си с езика на въображението.

Кулинарна работилничка

Децата развиват фината си моторика, въображението, учат се на търпение и последователност, както и да оценяват храната като нещо красиво и полезно.

Час по наука

“Правихме опити!” 🙂 Ето това споделят децата след часа по наука! Чрез достъпни за възрастта им методи предаваме на децата на глед академични знания, но ценни, вълнуващи и любопитни!

Kid’s Stories

Това е нашият час по добродетели. Занимание, през което децата се потопят в един свят, където все още ценности като нежност, грижовност, търпение, любознателност, състрадателност, присъстват в нашето ежедневието.

Art & Craft Activities

Чрез творчеството и приложните занимания децата изразяват своите емоции, а знаем колко непредвидими и бурни могат да са те. Благодарение на подходящо побрани материли и техники децата постигат наистина вълнуващ, интересен и удовлетворяващ за тях самите резултат.

Развитие на речта

В часа по Развитие на речта (артикулационна гимнастика) децата овладяват и усъвършенстват грубата и фината моторика, езиковите и говорните си умения, усещането за ритъм и въображението си.

Готови за училище

Специален час, който се провежда за предучилищните ни групи извън основната програма и предмети. Включва различни направления – математика, български, логика, креативно мислене и емоционална готовност за тръгване на училище. По време на него, децата решават логически задачи, поставят се в определени ситуации и сюжети, изграждат самостоятелност, решителност и готовност за следващия етап от техния живот.

Five Senses

Занимание за сетивата и усещанията, специално разработено за най-мъничките ни деца.

Вълшебна музика

Време, посветено на усещането за ритъм и музикална култура у децата. Поканали сме Димитър Еленски (Митко) да свири на китара с децата, да играе музикални игри, да ни показва различни музикални инструменти.

Галерия занимания: