Контакти

Детска градина и ясла “Вълшебното Борче” се намира в непосредствена близост до Mr.Bricolage и The Mall,
кв. Полигона, бл. 40

www.borche.org
e-mail: team@borche.org
тел.: 0899 709 737 (администрация, директор и записване)
www.facebook.com/Borche.org

Работно време – от 7:45ч до 18:00ч

Работно време администрация и срещи с родители
– от 9:00ч до 16:00ч (при предварително уговорена среща за събеседване)

Информация относно услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование. Може да прочетете тук.

Нашите партньори