За родителите

Обратна връзка с родителите на нашите деца

Във “Вълшебното Борче” силно държим на открития и честен диалог с Вас – родителите на децата, които се обучават при нас! За нас е важно винаги да сме на една страница по отношение възпитанието и обучението на децата.

При нас връзката с родителите се осъществява по няколко начина:

      1. Комуникация на ежедневна база относно това как е преминал деня на детето, как се чувства днес и дали се е включило в заниманията.

2. Удобна обратна връзка чрез електронен дневник – www.edg.bg, достъпен по всяко време – където за всички родители е налична информация за детето и групата му – акценти от седмицата, развитие и индивидуална работа с детето, присъствия, здравно състояние и др.

3. Цялостно проследяване развитието на детето и индивидуални родителски срещи два пъти през учебната година.

4. Седмично изпращане на избрани снимки от ежедневието на децата през седмицата (при наличие на съгласие от страна на родителите).

5. Специална тетрадка-дневник лично за всяко дете, която родителите имат възможност да попълват и у дома.

6. Всеки месец родителят получава и цялостното практическо портфолио на детето с всички графични материали от заниманията.

7. Във всеки един момент, когато искате да споделите с нас притеснение или радост от съвместния ни живот с децата, сме на разположение за организиране на индивидуална среща при необходимост.