За родителите

Обратна връзка с родителите

Във “Вълшебното Борче” силно държим на открития и честен диалог с Вас – родителите на децата, които се обучават при нас!

За нас е важно винаги да сме на една страница по отношение възпитанието и обучението на децата.

При нас връзката с родителите се осъществява по няколко начина:

Комуникация на ежедневна база относно това как е преминал деня на детето, как се чувства днес и дали се е включило в заниманията.

√  Удобна обратна връзка чрез електронен дневник – www.edg.bg, достъпен по всяко време – където за всички родители е налична информация за детето и групата му – акценти от седмицата, развитие и индивидуална работа с детето, присъствия, здравно състояние и др.

√  Цялостно проследяване развитието на детето и индивидуални родителски срещи два пъти през учебната година.

√  Седмично изпращане на избрани снимки от ежедневието на децата през седмицата (при наличие на съгласие от страна на родителите).

√  Специална тетрадка-дневник лично за всяко дете, която родителите имат възможност да попълват и у дома.

√  Онлайн платформа за споделяне – седмичен коментар на учителя, споделяне на информация за занимания и уроци,  малки проекти за домашна работа, кратки съвети за развиване на дадено умение, както и  седмични снимки и видеа от живота в групата.

√  Във всеки един момент, когато искате да споделите с нас притеснение или радост от съвместния ни живот с децата, сме на разположение за организиране на индивидуална среща при необходимост.

Родителите за нас:

Щастливи заедно!