Детска градина и ясла "Вълшебното Борче" се намира в непосредствена близост до Mr.Bricolage и The Mall,
кв. Полигона, бл. 40
www.borche.org
e-mail: team@borche.org
0899 709 737
Работно време - от 7:45ч до 18:00ч

Информация относно услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование. Може да прочетете тук.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg