Sing with me!

“Sing with me!” е нашият час по музика, който се провежда изцяло на английски. Благодарение на ритъма на музиката, съчетан с допълващи движения и танци, децата естествено усвояват лексика свързана с определени действия или предмети.