Музикален свят

Това е час посветен специално за най-малките във Вълшебното Борче. По време на това занимание децата слушат музика от различни краища на света и с разнообразно стилово звучене според темата на съответния месец. Пренасят се в Африка, във Франция, високо в планините, на Северния Полюс… Желанието ни е още в най-малка възраст да разширим представата им за света като богата палитра от звуци и цветове.